LotteKjoeller-installation.webador.com

Workflow Dias and video of the installation "In the beginning was the picture" by Visual Artist Lotte Kjoeller and Composer Alfredo Moreleón 2018

FLUJO DE TRABAJO DIAS Y VIDEO DE LA INSTALACIÓN "EN INICIO FUE LA FOTO" DE LA ARTISTA VISUAL LOTTE KJOELLER Y EL COMPOSITOR ALFREDO MORELEÓN 2018

UK: Photoes from the show in vARTe Exhibitionhall, Varde 2018. Right picture is Lotte Kjoeller herself sitting, wathing and listening

E: Fotos de la muestra en vARTe Exhibitionhall, Varde 2018. La imagen de la derecha es la propia Lotte Kjoeller sentada, mirando y escuchando

Her kan du se video og dias om Billedkunstner Lotte Kjøllers Arbejdsproces:              

DK:

Dokumentation om billedkunstner Lotte Kjøllers arbejdsproces vedrørende tilblivelsen til installationen "I begyndelsen var billedet".

 

Billedet "Michael", Akryl på lærred, 2,40 x 1 m blev malet over sommer og efterår 2017 sammen med "Båret" 2 x 1 m og "Stjernehimlen" 1,80 x 1 m for senere at blive udstillet i vARTe Kunsthal. De 3 malerier hører sammen med lyd af Alfredo Moreleón og video af Lotte Kjoeller. Det hele til sammen udgør en installation og hedder: "I begyndelsen var billedet".

 

Arbejdsprocessen for "Michael" dokumenteres her gennem dias og processen er temmelig normal i forhold til alle Lotte Kjøllers værker, bortset fra, at "Michael" er stor og opdelt. Se nærmere neden for.

 

"Michael" og de 2 andre malerier er så store, at de vil kunne bruges som udsmykninger. Malerierne er således et eksempel på Lotte Kjøllers udsmykninger. Disse værker kan sammen eller hver for sig også blive en glimrende udstilling til et stort sted eller en udsmykning til et større sted, nu da de er blevet vist i vARTe  Kunsthal som installationPå denne måde kan hun lave udstillinger og udsmykninger, der passer til det sted, de skal være.

 

Til malerierne hører lyd af Alredo Moreleón og derfor udgør "vARTe Exhibitionhall" i menuen en video med lyd.

 Here you can watch video and slides about Visual Artist Lotte Kjøller's Work Process:

UK:

DK: Documentation about visual artist Lotte Kjøller's work process regarding the creation of the installation "In the beginning was the picture".

 

The picture "Michael", Acrylic on canvas, 2.40 x 1 m was painted over summer and autumn 2017 together with "Båret" 2 x 1 m and "Stjernehimlen" 1.80 x 1 m to later be exhibited in vARTe Kunsthal. The 3 paintings belong together with sound by Alfredo Moreleón and video by Lotte Kjoeller. The whole thing together forms an installation and is called: "In the beginning was the picture". The work process for "Michael" is documented here through slides and the process is fairly normal in relation to all of Lotte Kjøller's works, except that "Michael" is large and divided. See more below. "Michael" and the 2 other paintings are so large that they can be used as decorations. The paintings are thus an example of Lotte Kjøller's decorations. Together or individually, these works can also become an excellent exhibition for a large place or a decoration for a larger place, now that they have been shown in our Art Gallery as an installation. This way, she can create exhibits and embellishments that fit the place they are supposed to be. The paintings include sound by Alredo Moreleón and therefore "vARTe Exhibitionhall" in the menu is a video with sound.

AQUÍ PUEDE VER VIDEO Y DIAPOSITIVAS SOBRE FOTOGRAFÍAS PROCESO DE TRABAJO DE LOTTE KJØLLER:

E:

DK: Documentación sobre el proceso de trabajo de la artista visual Lotte Kjøller con respecto a la creación de la instalación "Al principio estaba la imagen".

 

El cuadro "Michael", acrílico sobre lienzo, 2,40 x 1 m fue pintado durante el verano y otoño de 2017 junto con "Båret" 2 x 1 my "Stjernehimlen" 1,80 x 1 m para luego ser exhibido en vARTe Kunsthal. Las 3 pinturas van juntas con sonido de Alfredo Moreleón y video de Lotte Kjoeller. Todo junto forma una instalación y se llama: "Al principio estaba la imagen". El proceso de trabajo de "Michael" se documenta aquí a través de diapositivas y el proceso es bastante normal en relación con todas las obras de Lotte Kjøller, excepto que "Michael" es grande y está dividido. Vea más abajo. "Michael" y las otras 2 pinturas son tan grandes que pueden usarse como decoración. Las pinturas son, por tanto, un ejemplo de la decoración de Lotte Kjøller. Juntas o individualmente, estas obras también pueden convertirse en una excelente exposición para un lugar grande o una decoración para un lugar más grande, ahora que se han mostrado en nuestra Galería de Arte como una instalación. De esta manera, puede crear exhibiciones y adornos que se adapten al lugar donde se supone que deben estar. Las pinturas incluyen sonido de Alredo Moreleón y por lo tanto "vARTe Exhibitionhall" en el menú es un video con sonido.

the paintings to In The Beginning was the picture as ready:

LAS PINTURAS AL PRINCIPIO FUE LA IMAGEN COMO LISTA:

Michael    Michael    Miguel

DK: I begyndelsen var billedet, "Michael" af Lotte Kjøller,

Akryl på lærred, 2,40 x 1 m uden ramme, 2017

 

UK: In the beginning was the picture, "Michael"

by Lotte Kjoeller,   Acrylic on canvas, 2.40 x 1 m without frame, 2017

 

E: Al principio estaba la imagen "Miguel" de Lotte Kjoeller, Acrílico sobre lienzo, 2,40 x 1 m sin marco, 2017

Carried    Båret    Llevada

DK: I begyndelsen var billedet, "Båret" af Lotte Kjøller,

Akryl på lærred, 2,00 x 1 m uden ramme, 2017

 

UK: In the beginning was the picture, "Carried"

by Lotte Kjoeller,   Acrylic on canvas, 2.00 x 1 m without frame, 2017

 

E: Al principio estaba la imagen, "Llevada" de Lotte Kjoeller, Acrílico sobre lienzo, 2,00 x 1 m sin marco, 2017

Stary Sky    Stjernehimlen    Cielo estrellado

DK: I begyndelsen var billedet, "Stjernehimlen" af Lotte Kjøller,

Akryl på lærred, 1,80 x 1 m uden ramme, 2017

 

UK: In the beginning was the picture, "Stary Sky"

by Lotte Kjoeller,   Acrylic on canvas, 1.80 x 1 m without frame, 2017

 

E: Al principio estaba la imagen "Cielo estrellado" de Lotte Kjoeller, Acrílico sobre lienzo, 1,80 x 1 m sin marco, 2017

See 2 videoes Of the exhibition with "the naked human art" 2018 with installation "In the beginning was the picture" exhibited, made by Lotte Kjoeller and picturel sound by Alfredo Moreleón

VER 2 VIDEOS DE LA EXPOSICIÓN CON "EL ARTE HUMANO DESNUDO" 2018 CON INSTALACIÓN "EN INICIO FUE EXPOSICIÓN LA FOTO", REALIZADA POR LOTTE KJOELLER Y PICTUREL SONIDO POR ALFREDO MORELEÓN

UK: The NAKED human Art Exhibition curated by Lotte Kjoeller and the  Installation

In the beginning was the picture in vARTe Exhibitionhall, Varde, Denmark

See the video on vimeo

 

E: La exposición de arte humano NAKED comisariada por Lotte Kjoeller y la instalación Al principio fue la imagen en vARTe Exhibitionhall, Varde, Dinamarca Ver el video en vimeo

UK: Lotte Kjoeller installation In the beginning was the picture

to the NAKED human Art Exhibition in vARTe Exhibitionhall, Varde, Denmark.

See the video on vimeo

 

E: Instalación de Lotte Kjoeller Al principio era la imagen a la exposición de arte humano NAKED en la sala de exposiciones vARTe, Varde, Dinamarca. Ver el video en vimeo

© COPYRIGHT     © DERECHOS DE AUTOR

©Copyright 2000-2021. All Rights Reserved. Lotte Kjoeller - E-mail Lk@Lk-kunst.dk.

It is not allowed to steal photos from this page without permission. Theft is punishable! 

 

© Copyright 2000-2021. Reservados todos los derechos. Lotte Kjoeller - Correo electrónico Lk@Lk-kunst.dk.

No está permitido robar fotos de esta página sin permiso. ¡El robo es punible!

Contact Lotte Kjoeller Here:        CONTACTE A LOTTE KJOELLER AQUÍ:

UK: Feel free to contact Lotte Kjoeller here by filling the form in english or danish:

E: No dude en ponerse en contacto con Lotte Kjoeller aquí rellenando el formulario en inglés o danés:

UK:

Lk-kunst.dk

Visual artist company by artist Lotte Kjoeller

Denmark

DK:

Lk-kunst.dk

Billedkunstnervirksomhed v. kunstner Lotte Kjøller

Danmark

e:

Lk-kunst.dk

Compañía de artistas visuales por la artista Lotte Kjoeller 

Dinamarca

 

Mail: Lk@Lk-kunst.dk

Tel: + (45) 2383  0717

CVR: 37305294

SHARE    DEL    CUOTA